Ball & Chain     |   home
Nyheter   |   Bilder   |   Bandinfo   |   Spillerepertoar   |   Bandmedlemmer   |   Lydklipp   |   Video   |   Spillejobber   |   Utstyr   |   Hva er sørstatsrock ?   |   Lenkesamling til sørstatsrockens største navn   |   Viktige album   |   Links   |   Presseskriv   |   Gjestebok   |   Ukens beste CD kjøp   |   Nyhetsarkiv
Bilder (1) 2 (3) (4)
Julerock 22. desember 2007 på Vestnes Fjordhotell
med Rune Weiberg Olsen på vokal (
Foto: Petter Kristian Hjelvik)
    
 
  
 
Tramp, Søvika 17. november 2007  (Foto: Margunn Talberg)

Smiå 20. oktober 2007 (Foto: Margunn Talberg)
VMV musikerdugnad på Smiå 16. juni 2007 (Foto: Petter Kristian Hjelvik)
CLASSIC ROCK NIGHT
"Tramp", Søvika, 20. januar 2007

Ball & Chain åpnet ballet
(Foto Trond Salthammer)

(Foto Trond Salthammer)

(Foto Trond Salthammer)

Gary 'Nils' Rossington med sin nye Les Paul
(Foto Trond Salthammer)

Magne stemmer ned E-strengen på 'Going Down'
(Foto Margunn Talberg)

Hand of Doom med er forrykende Black Sabbath-show
(Foto Margunn Talberg)

En stor takk til fotografene!

Flere bilder her